Yargıtay Hukuk Genel Kurulu – 30.9.2015 – (2013/13-1847 Esas, 2015/2020 Karar)

DAVA : Taraflar arasındaki “Milletlerarası Tahkim Mahkemesi ( ICC ) kararının iptali ” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara 25. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından asıl ve birleştirilen davanın reddine dair verilen 17.05.2011 gün ve 2010/384 E. 2011/252 K. sayılı kararın incelenmesi asıl ve birleştirilen davanın davacıları vekilleri tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 13.11.2012 gün ve 2011/19737 E. 2012/25406 K. sayılı ilamı ile; Continue reading

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi – 13.11.2014 – (2014/9899 Esas, 2014/20785 Karar)

DAVA : Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü:

KARAR : Davacı vekili, davacının davalı kulüpte antrenör olarak görev yaptığını, davacıya hak etmiş olduğu fazla mesai ve yıllık izin ücretlerinin ödenmediğini belirterek söz konusu alacakların hüküm altına alınmasını talep etmiştir.

Continue reading